Bestuur - s.v. Nicolaas Boys

Bestuur

Bestuur

Het Bestuur van Nicolaas Boys kent een duidelijke organisatiestructuur. De basisgedachte van deze structuur is dat alle activiteiten binnen de vereniging onder de verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger van het Bestuur vallen. Een snelle aanpak en oplossing van de voorkomende problemen wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Bovendien krijgen alle geledingen van de vereniging een totaalbeeld van wat er speelt binnen de vereniging en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Het Bestuur van de Nicolaas Boys bestaat uit meerdere bestuursleden, een voorzitter en een secretaris. Elk bestuurslid heeft in zijn portefeuille een of meerdere commissies/aandachtsgebieden. 

 

Doelstelling organisatie Bestuur:

 • Spreiding van taken;
 • Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de bestuursleden;
 • Goede en duidelijke communicatie tussen leden en bestuur/commissies;
 • Door een pro-actieve houding aan te nemen problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen vangen.
 • Snellere afhandeling van vragen, opmerkingen en problemen.

 

Samenstelling bestuur s.v. Nicolaas Boys

Bestuursrol

Naam

Taken

Voorzitter

Gerhard Burgmeijer

bestuur@nicolaasboys.nl

 • Geeft leiding aan het bestuur
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoeren verenigingsbeleid


Secretaris

Hans van Niel

bestuur@nicolaasboys.nl

 • Coördinatie correspondentie & communicatie
 • Websitebeheer
 • Voetbaltechnische zaken
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechters

Penningmeester / Bestuurslid Financiële zaken

Yuri Schuurman

bestuur@nicolaasboys.nl
penningmeester@nicolaasboys.nl

 • Financiële zaken
 • Sponsorcommissie
 • Kascommissie
 • Ledenadminstratie

Bestuurslid
Facilitaire zaken

Vacant

bestuur@nicolaasboys.nl 

 • Facilitaire zaken
 • Kantinecommissie
 • Onderhoudscommissie
 • Activiteitencommissie

Bestuurslid
Facilitaire zaken

Vacant

bestuur@nicolaasboys.nl 

 • Facilitaire zaken
 • Kantinecommissie
 • Onderhoudscommissie
 • Activiteitencommissie

Bestuurslid
Jeugdzaken

Hans van Niel  (tijdelijk)

bestuur@nicolaasboys.nl 
jeugd@nicolaasboys.nl 

 • Jeugdzaken
 • Jeugdcommissie
 • Oudercommissie

Bestuurslid HR

Martijn de Rooi

bestuur@nicolaasboys.nl
vertrouwenspersoon@nicolaasboys.nl

 • Personeel
 • Vrijwilligers
 • Vertrouwenspersoon
 • AVG
 • Voetbaltechnische zaken
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechters

Bestuurslid HR 

Mandy van Leeuwen

bestuur@nicolaasboys.nl
vertrouwenspersoon@nicolaasboys.nl 

 • Personeel
 • Vrijwilligers
 • Vertrouwenspersoon
 • AVG
 • Websitebeheer

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!