Cookie beleid Nicolaas

De website van Nicolaas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacystatement

Privacystatement

Dit is de privacyverklaring van SV Nicolaas Boys, gevestigd te W.P. Speelmanweg 1a, 2441 CA te Nieuwveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445482.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement mail dan naar: [email protected]

 

UW PRIVACY

SV Nicolaas Boys is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom geven wij u in dit privacy beleid  transparante informatie over de wijze waarop SV Nicolaas Boys persoonsgegevens verwerkt van (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van (jeugd)leden, ouders en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SV Nicolaas Boys zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van uw Lidmaatschap, onze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Medewerkers van SV Nicolaas Boys doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens;
 • Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

De vrijwilligers die rechtstreeks bij activiteiten van u of uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun (vrijwilligers)taak. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, hiervoor zijn slechts de penningmeester en de leden van de financiële commissie en medewerkers van ledenadministratie geautoriseerd.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de SV Nicolaas Boys uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt namelijk:

 • Wanneer u een lidmaatschap voor u of uw kind bij SV Nicolaas Boys afsluit om u te

kunnen informeren over lidmaatschap aangelegenheden waaronder contributie;

 • Wanneer u contact heeft met SV Nicolaas Boys. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, of ons via social media benadert;
 • Om leden/bezoekers van haar activiteiten, nieuwtjes en resultaten op de hoogte te

houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij SV Nicolaas Boys rekening tracht te houden met voorkeuren en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

 • Zonder uw toestemming verstrekt SV Nicolaas Boys uw persoonsgegevens alleen aan derden zoals de KNVB als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die SV Nicolaas Boys met u heeft, tenzij het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

 

MINDERJARIGEN JONGER DAN 16 JAAR

Conform AVG verwerken wij uitsluitend gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht SV Nicolaas Boys te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Tenzij SV Nicolaas Boys op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wanneer u wenst dat uw gegevens verwijderd worden dient u zich bij de vereniging te identificeren.SV Nicolaas Boys zal vervolgens deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen. 

Bij verzoek tot beëindiging van uw lidmaatschap zullen uw gegevens automatisch worden geblokkeerd nadat uw lidmaatschap is geëindigd.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

SV Nicolaas Boys treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

E-MAIL

SV Nicolaas Boys heeft nog geen eigen nieuwsbrieven. Dit gaat in de toekomst mogelijk wel gebeuren. We gaan er van uit dat u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief wanneer deze wordt toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten die in lijn liggen met de doelstelling van de vereniging waarbij wij uitgaan dat u toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een email te sturen naar [email protected] onder vermelding van AVG.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

SV Nicolaas Boys staat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

SOCIAL MEDIA

SV Nicolaas Boys gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers van de website over haar organisatie, activiteiten en resultaten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

 

REGELS VOOR HET MAKEN VAN FOTO'S, FILMS EN GELUIDSOPNAMES

Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en bezoekers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor leden en bezoekers.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf en uw kind;
 • Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u 

toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen;

 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn;
 • Het gebruik van verborgen camera’s is bij SV Nicolaas Boys niet toegestaan.

 

 

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van SV Nicolaas Boys vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u bij SV Nicolaas Boys hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen;
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen;
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen;
 • Doe niets op social media wat u, andere leden, vrijwilligers en bezoekers van het 

complex van SV Nicolaas Boys kan schaden.

 

SV Nicolaas Boys volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant de vereniging zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, SV Nicolaas Boys (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. SV Nicolaas Boys is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met de vereniging via [email protected] 

 

SV NICOLAAS BOYS APPS

SV Nicolaas Boys en/of de KNVB biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps (o.a. Voetbal.nl). Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement. SV Nicolaas Boys en/of de KNVB kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

 

WEBSITE VAN SV NICOLAAS BOYS EN ANDERE WEBSITES

Op de website van SV Nicolaas Boys treft u een aantal links aan naar andere websites van o.a. sponsoren. De vereniging draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot

de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien

aanwezig, van de site die u bezoekt. SV Nicolaas Boys aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

 

COOKIES

Met behulp van cookies zorgt SV Nicolaas Boys er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Het cookie statement legt uit welke cookies SV Nicolaas Boys inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

Cookies welke SV Nicolaas Boys gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

 1. Noodzakelijke cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens. 

 1. Optimalisatie cookies

Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgt SV Nicolaas Boys niet individuele bezoekers.

 1. Social media en externe cookies

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Twitter, etc.) en op SV Nicolaas Boys website toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook,, Twitter, etc. 

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. SV Nicolaas Boys heeft daar geen invloed op.

 1. Functionele cookies (Google Analytics)

De website van s.v. Nicolaas Boys maakt gebruik van Google Analytics om het websitebezoek te meten en aan de hand daarvan de website te optimaliseren. Er is hierbij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er wordt géén data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Uw IP-adres is gemaskeerd, zodat het bezoek aan de website niet terug te voeren is op het individu. 

 

BLOKKEREN VAN COOKIES

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening. Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van SV Nicolaas Boys website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. 

 

COOKIES ACHTERAF VERWIJDEREN

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

 

MELDPUNT KWETSBAARHEDEN

SV Nicolaas Boys vindt het leveren van veilige en betrouwbare informatie erg belangrijk. Ondanks alle effort die we in de beveiliging van onze systemen steken, kunnen er nog steeds kwetsbaarheden in onze systemen aanwezig zijn. Ben je deskundig op het gebied van websitebeveiliging en/of ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen of dienstverlening? Meldt dit via [email protected] . Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. 

 

VRAGEN?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan het bestuur of via het mailadres [email protected].

 

WIJZIGINGEN

SV Nicolaas Boys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de vereniging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SV Nicolaas Boys uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of per email.

 

Nieuwveen, 9 september 2020

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!