Nicolaas Boys 1 en 2 maken seizoen 21/22 overstap naar zaterdagvoetbal - s.v. Nicolaas Boys

Nicolaas Boys 1 en 2 maken seizoen 21/22 overstap naar zaterdagvoetbal

Nicolaas Boys 1 en 2 maken seizoen 21/22 overstap naar zaterdagvoetbal

9 april 2021 22:30


Sportieve overwegingen en ontwikkelingen in de organisatie en indeling van het zondagvoetbal hebben geleid tot het nemen van een belangrijk besluit.
In seizoen 21/22 komen de selectieteams senioren NB1 en NB2 uit in de zaterdagcompetitie.
Het bestuur heeft dit besluit genomen na raadplegen van seniorenteams en hoogste jeugdteams.

Beste clubleden,

Ik weet niet precies hoe het jullie vergaat, maar ik mis de voetbal elk weekend. Met creativiteit en doorzettingsvermogen is het toch gelukt om het afgelopen jaar (deels) te blijven trainen, met alle beperkingen die daarop van toepassing zijn, zodat er tenminste toch nog iets aan sport te doen was. Veel dank wil ik dan ook uitspreken aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar van alles hebben gedaan om de club draaiende te houden, zowel sportief, aan gebouwonderhoud als financieel. Zonder jullie tomeloze inzet en enthousiasme was het niet gelukt .

Het einde van de Coronacrisis is eindelijk in zicht. Misschien lukt het nog om in de maanden mei en juni wedstrijden te spelen, maar naar verwachting kunnen we volgend seizoen weer een normaal voetbalseizoen gaan draaien.

 

Via dit bericht wil ik jullie namens het bestuur deelgenoot maken van een genomen besluit inzake het spelen van voetbal door het eerste team (NB1) en het tweede team (NB2) van onze club.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer clubs die overstappen van de zondagcompetitie naar de zaterdagcompetitie. Waar dat aanvankelijk nog voornamelijk gebeurde in West 2 (waar Nicolaas Boys uitkomt) is dat nu een landelijke trend geworden. In 2017/2018 heeft de KNVB samen met de BAV (Belangenvereniging Amateur Voetbal) het initiatief genomen om:

· de oorzaken van die uitstroom te onderzoeken;

· de meningen en zienswijzen van de clubs gevraagd;

· voorstellen gedaan (zoals weekend competities).

De KNVB heeft geprobeerd om het zondagvoetbal zo lang mogelijk aantrekkelijk te houden voor de zondagclubs, maar is daar helaas niet in geslaagd en het gevolg is nu dat er op zondag geen vierde klasse meer bestaat. Daarnaast wordt in West 2 ook over opheffen van de derde klasse gesproken. Het perspectief op aantrekkelijk zondagvoetbal is voor de selectieteams van Nicolaas Boys zo goed als verdwenen.

In de afgelopen jaren is vanuit de club meer dan eens geopperd of het ook voor Nicolaas Boys een moment zou zijn om te kiezen voor competitie voetbal op zaterdag in plaats van op zondag. Tot dan toe was elke keer de afweging gemaakt om toch op de zondag te blijven, echter is er nu een andere uitkomst van deze afweging.

Hoe is het proces verlopen?

De afgelopen weken is er op verzoek van de selectie spelers en technische staf gesproken met het bestuur over de situatie ten aanzien van het zondagvoetbal. Hierbijheeft de overgrote meerderheid (>95%) van de selectiespelers en A-junioren de wens geuit om op zaterdag competitievoetbal te spelen. De daarbij aangehaalde argumenten zijn:

· De uitwedstrijden worden in steeds grotere mate ver van Nieuwveen gespeeld, tegen tegenstanders en clubs uit zowel West 2 als West 1 waar geen binding mee is/ waar een negatieve sfeer aanwezig is;

· Het kwaliteitsverschil tussen de clubs is te groot;

· Het spelen van streekderby’s wordt gemist;

· Door de toestroom van clubs op de zaterdag gaat de KNVB vanaf seizoen 22/23 een vijfde klasse starten, waardoor overstappen naar de zaterdag op een later moment zeer nadelig kan uitpakken. Met de overige senioren dames- en herenteams is gesproken, direct of via de teamleider/aanvoerder, over het voorstel om de selectie over te laten gaan naar de zaterdagcompetitie. Hieruit is gebleken dat geen van de teams resoluut tegen deze overgang is, wel zijn er meerdere aandachtspunten naar voren gekomen. Twee van de belangrijkste aandachtspunten zijn:

· Hoe behouden we een fijne en gezellige sfeer op de zondag?;

· Is dit qua indeling op de zaterdag haalbaar? De jeugd mag er niet onder lijden.

Vanuit het bestuur zullen wij deze, en de overige aangebrachte, aandachtspunten meenemen en monitoren in het komende proces. Wat is er besloten?

In de extra bestuursvergadering van 7 april is besloten om vanaf seizoen 21/22 met het eerste team (NB1) en het tweede team (NB2) uit te gaan komen in de zaterdag competitie.

Daarbij opgemerkt dat de aandachtspunten die zijn aangedragen bij de inventarisatie, zoals o.a. het behouden van de fijne voetbalsfeer op de club op de zondagen, de volle aandacht krijgen bij de uitwerking van dit besluit.  Het bestuur en commissies zijn bezig om dit verder uit te werken. Alle leden worden hierbij opgeroepen om hun suggesties en ideeën in te brengen.

Hoe wordt dit vervolgd?

Het komende voetbaljaar zullen we alles in het werk stellen om de uitwerking van dit besluit goed te laten verlopen. Omdat we wellicht tegen nieuwe vragen en gebeurtenissen zullen aanlopen vragen wij jullie om knelpunten en vragen bij het bestuur te melden, zodat we goed op de hoogte blijven van wat zich op de club afspeelt.

Ik ga er vanuit jullie hiermee over een belangrijk besluit voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht dit nog vragen oproepen, aarzel dan niet om mij en/of andere bestuursleden hierop te bevragen. Maar, het meest hoop ik jullie binnenkort weer op ons sportcomplex te kunnen spreken.

Namens het voltallige bestuur van de SV Nicolaas Boys

Gerhard Burgmeijer

voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!