Stemmen voor statutenwijziging op zaterdag 18 december - s.v. Nicolaas Boys

Stemmen voor statutenwijziging op zaterdag 18 december

Stemmen voor statutenwijziging op zaterdag 18 december

3 december 2021 11:00


Afspraken voortkomend uit de wet WBTR - wet bestuur en toezicht rechtspersonen - moeten in de statuten worden opgenomen. Deze worden dan gewijzigd.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Over een statutenwijziging wordt gestemd door de leden. Op de jaarlijkse ALV van 2 november waren niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig. Daarom is een 2e stemronde nodig. Op zaterdag 18 december tijdens de opening van de kantine kan een stem uitgebracht worden door het invullen van een stembiljet en deze in de stembus te deponeren. Bij een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen wordt de statuutswijziging aangenomen. De tekst van de oude statuten en de wijzigingen zijnhier te vinden.
NB_statutendef.pdf
Statuten_Nicolaas_Boys_obv_knvb-modelstatuten-2020.pdf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!