Digitale ALV 2020 goed verlopen - s.v. Nicolaas Boys

Digitale ALV 2020 goed verlopen

Digitale ALV 2020 goed verlopen

22 januari 2021 10:00


Op donderdag 14 januari 2021 is de online ALV 2020 gehouden. Met 26 aanwezige leden zijn belangrijke onderwerpen besproken. Natuurlijk kijkt het bestuur de leden liever fysiek in de ogen maar door Corona beperkingen werden wij gedwongen in te zetten op de digitale versie. Met het programma "Teams" voor vergaderen en "Kahout" voor het stemmen is de vergadering ook technisch gelukt. De aspirant bestuursleden zijn gekozen tot bestuurslid en het jaarverslag en begroting voor 2020-2021 zijn goedgekeurd. Ingezonden vragen over vrbouwing van de kleedkamers zijn beantwoord. Zie ook bijgevoegde Powerpoint presentatie van de ALV.

>> DOWNLOAD Presentatie <<

De aspirant bestuursleden , zie PP, hebben zich voorgesteld en het aandachtsgebied toegelicht. Met meerderheid van 26 stemmende leden zijn Mandy, Roland, Yuri, Mark, Martijn en Pim gekozen. Met Gerhard en Hans bestaat het bestuur nu uit 8 leden. Dit is een goede basis om zaken bij de Boys op te pakken en vooruit te kijken oa AVG, HR, verduurzaming, Stibuni, OH, ledenadministratie en voetbalzaken. 

Het financiele jaarverslag is goedgekeurd door de kascie bestaande uit Henk Springintveld en Yuri Schuurman. Veel werk op financieel gebied is afgelopen jaar verzet door Madelon van der Veen, Jesse Verduijn, Yuri Schuurman, Ilona Burgmeijer en Maria MacLean. Voor komende ALV is het bestuur nog op zoek naar vervanging van Yuri in de kascie. Meld je aan bij het bestuur!  Door de aanwezige leden is decharge voor het gevoerde beleid verleend.

Ook de begroting is goedgekeurd. Onzekerheid over realisatie is er door de Corona maatregelen. Wanneer gaan we weer voetballen in 2021. Maar afgelopen periode is het (aspirant) bestuur met de stofkam door de uitgaven gelopen. Abonnementen zijn opgezegd en naar personeelskosten wordt kritisch gekeken. Uitgaven worden vooraf goedgekeurd. Betalingen gaan meer en meer digitaal, en op termijn volledig digitaal (pin). Dit is veilig en kloppend. Highlight is de samenwerking met Co-op Rehorst. Een mooi sponsorcontract is in 2020 afgesloten, waardoor veel leden er goed gekleed bijlopen. Ook de inkoop van de kantine wordt bij de Co-op gedaan. Dichtbij, dus snel en op voordelige voorwaarden. Het bestuur van Nic Boys heeft in de afgelopen periode gebruik gemaakt van verschillende ondersteuningsmogelijkheden door gemeente en overheid. Bv extra subsidie voor herstel - en verduurzamingsprojecten en loonondersteuning. In de toekomst blijven we hiervan gebruik maken. Nic Boys is overgestapt naar een andere energieleverancier- Budget Energie. Dit is voordeliger, maar daarnaast wordt gekeken hoe we minder energie kunnen gebruiken. Dit is een grote uitgavepost. Bij elke vervanging van apparatuur en verlichting wordt naar energiezuinige alternatieven gezocht. Plaatsing van zonnepanelen staat op onze prioriteitenlijst, zeker nu het dak hersteld is.

De voorzitter bedankte Ashley Maliekhadien voor zijn rol als vervanger van hem in de periode dat zijn bedrijf veel tijd van hem vroeg. Ashley heeft met zijn club van zwart-groen een stimulans gegeven aan de Boys in de periode dat het financieel slecht ging en het bestuur uit 2 leden bestond. Het resultaat mag er zijn - een vitaal bestuur bestaande uit 8 leden, met expertise op verschillende terreinen. Ashley spreekt zijn waardering uit voor de vele leden die de afgelopen maanden de club hebben gesteund. Hij blijft op de achtergrond actief.

Het afgelopen seizoen zijn een aantal vrijwilligers gestopt. Het is een slechte tijd om deze leden persoonlijk te bedanken, maar toch maar op deze informele wijze. Zonder anderen tekort te willen doen worden Hans Lok - ledenadministratie en Martien Vogelaar - leider bij de selectie in het bijzonder genoemd. Na vele jaren enthousiaste inspanning stoppen zij. Jammer, maar het bestuur is blij met de bijdrage die zij aan de club hebben geleverd. 

3 rondvragen zijn ingediend met dezelfde strekking. Wat is de status van de renovatie van de kleedkamers? Antwoord : De renovatie wordt in gang gezet in de weken na de ALV. Lange tijd was de financiele armslag voor renovatie onduidelijk waardoor een beslissing over start en het niveau van renovatie vooruit was geschoven. Besloten is om met de aanwezige materialen en veel eigen mensen de werkzaamheden op te pakken. Op een sobere maar degelijke wijze. Met name de ventilatie is een punt van aandacht. Rene Hoogervorst gaat de renovatie begeleiden / sturen. Komende weken wordt een plan van aanpak gemaakt met Rene en bestuur en worden klussers benaderd.

Bestuur SV Nicolaas Boys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!